Nest J

Op 7 april 2018 zijn Enya en Qubie ouders geworden van 3 reutjes

Reu 1 blue merle 126 gram

Reu 2 driekleur 150 gram

Reu 3 driekleur (witte bles) 176 gram